Členitost pobřeží

V této lekci budete mít za úkol navrhnout a vytisknout různé tvary pobřeží – poloostrov, záliv,  ústí řeky a další. Na začátku se dozvíte, co znamená horizontální členitost pobřeží a jakými procesy se formují odlišné tvary pobřeží.  Následně navrhnete 3D model boxu a vlastní tvar pobřeží. Vše vytisknete. Poté pomocí modelu boxu spolu s vymodelovaným tvarem pobřeží vyzkoušíte, jak voda interaguje s různými tvary pobřeží a podílí se tak na jejich formování. 
Předmět
BiologieZeměpisMatematikaInformatikaMasarykova Univerzita
Ročníky
7. ročník ZŠ8. ročník ZŠ9. ročník ZŠ1. ročník SŠ2. ročník SŠ
Trvání
Lekce 1: 45 minut Doba tisku: ≈2 hodiny

Členitost pobřeží - videoukázka
Play 0:27

Cíl lekce

 • Vysvětlit, co znamená horizontální členitost pobřeží
 • Vyjmenovat a porozumět faktorům, které se podílejí na formování pobřeží
 • Porovnat členitost pobřeží jednotlivých světadílů
 • Vyjmenovat tvary pobřeží a uvést konkrétní příklady výskytu na Zemi
 

NÁSTROJE A VYBAVENÍ

 • Notebook
 • Voda
 • Kuchyňská utěrka na úklid nepořádku
 • Nůžky na odstranění přebytečného materiálu z modelu
 

POŽADAVKY NA DOVEDNOSTI

Aby se studenti mohli zúčastnit lekce, měli by zvládnout následující:
 • Používat TinkerCAD, Fusion360 nebo podobný CAD software na středně pokročilé úrovni,
 • Používat DeeControl2 včetně úpravy nastavení tisku,
 • Používat 3D tiskárnu BE3D EDEE.

Členitost pobřeží - INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO
Play 2:25

Přehled 3D modelů

 • Celková doba tisku 6 hodin
 • Celkové množství materiálu 10,4 m
 • Další netisknutelné komponenty
 • Tištěno najednou
Poloostrov
 • 1 hodina 30 minut
 • 3,4 m
Záliv
 • 1 hodina 30 minut
 • 3,6 m
Ústí
 • 1 hodina 30 minut
 • 3,4 m
Poznámka: hodnoty jsou spočítány pro jeden set modelů.

Podklady k lekci

 • Plán lekce
 • Ukázkové modely
 • Pracovní sešit
 • Návod krok za krokem
 • Prezentace
 • 3D modely
 • Instrukce pro 3D tisk
 • Soulad s učební osnovou