JAK VZNIKAJÍ POVODNĚ

Povodně – ohrožují lidské životy, ničí životní prostředí a způsobují škody na majetku. Jak a proč k nim ale dochází? 

V následující lekci studenti a studentky na základě reálných dat vytvoří reliéfní mapu vybrané oblasti, následně ji opatří vyvýšenými okraji v program TinkerCAD a vytisknou na 3D tiskárně. To všechno proto, aby si mohli vyzkoušet oblast podrobit menší či větší povodni. Které územní části skončí pod vodou nejdříve? A nešlo by povodeň odvrátit hrázemi či přehradami?   
Předmět
Technické předmětyInformatikaMatematikaFyzikaZeměpis
Ročníky
8. ročník ZŠ7. ročník ZŠ9. ročník ZŠ1. ročník SŠ2. ročník SŠ
Trvání
Lekce 1: 90 minut Doba tisku: 5-6 hodin

JAK VZNIKAJÍ POVODNĚ - videoukázka
Play 0:43

Cíl lekce

 • Popsat, jak a proč dochází vlivem dlouhodobých a vytrvalých srážek nebo táním sněhu k povodním 
 • Popsat vliv člověka, vliv zemského povrchu a povětrnostní vlivy na vznik povodní 
 • V softwaru TinkerCAD vymodelovat model povodňové mapy vhodný k 3D tisku 
 

Potřebné vybavení

 • Tiskárna BE3D EDEE 
 • Vytištěné modely na ukázku 
 • Počítač s přístupem na internet a přístupem a k softwaru TinkerCAD® 
 • Papír a tužka 
 • Vytištěné podklady k lekci 
 • Nádoba s vodou 
 • Fotoaparát (nepovinné) 
 

Potřebné znalosti

Aby se studenti mohli zúčastnit lekce, měli by zvládnout následující:
 • Ovládat TinkerCAD, Fusion 360 nebo podobný CAD software na úrovni středně pokročilého uživatele 
 • Správně nastavit parametry 3D tisku v programu DeeControl2  
 • Používat tiskárnu eDee 

JAK VZNIKAJÍ POVODNĚ - instruktážní video
Locked Play 3:22

Přehled 3D modelů

 • Celková doba tisku 9 hodin 30 minut
 • Celkové množství materiálu 26 m
 • Další netisknutelné komponenty
 • Tištěno najednou
ZAPLAVENÁ PLOCHA
 • 9 hodin 30 minut
 • 26 m
Poznámka: hodnoty jsou spočítány pro jeden set modelů.

Podklady k lekci

 • Plán lekce 
 • Ukázkové modely povodňových map 
 • Pracovní sešit 
 • Návod krok za krokem 
 • Prezentace 
 • 3D modely 
 • Instrukce pro 3D tisk 
 • Klíčové kompetence RVP