Braillova Kostka

V této lekci budete mít za úkol navrhnout a vytisknout Braillovu kostku. Na úvod se dozvíte něco o Braillově písmu, jeho historii a původu a o tom, jak se používá dnes. Poté navrhnete 3D model a vytisknete jej. Pomocí svého modelu vytvoříte písmena a vyzvete své kamarády, aby napsali své jméno.
Předmět
Technické předmětyDějepisMatematikaInformatikaMasarykova Univerzita
Ročníky
7. ročník ZŠ8. ročník ZŠ9. ročník ZŠ1. ročník SŠ
Trvání
Lekce 1: 1 hodina 30 minut Lekce 2: 45 minut Doba tisku: 4h/kostka

BRAILLOVA KOSTKA - videoukázka
Play 0:28

Cíl lekce

 • Porozumět procesu tvorby technické dokumentace a předvést jej. 

 • Navrhnout a nakreslit cílový objekt. 

 • Vytvořit přesný 3D model objektu (základní geometrická tělesa, hranoly, rotační tělesa). 

 • 3D výtisk modelovaného objektu. 

 • Napište své jméno Braillovým písmem a jako pomůcku použijte kostku. 
   

Potřebné vybavení

 • Papír a tužky  

 • Vytištěné modely

 

Potřebné znalosti

Aby se studenti mohli zúčastnit lekce, měli by zvládnout následující: 
 • Používat TinkerCAD, Fusion360 nebo podobný CAD software na střední úrovni 

 • Používat DeeControl2, včetně úpravy nastavení tisku 

 • Používat tiskárnu BE3D EDEE 3D 

BRAILLOVA KOSTKA - instruktážní video
Play 6:43

Přehled 3D modelů

 • Celková doba tisku 6 hodin 15 minut
 • Celkové množství materiálu 13,3 m
 • Další netisknutelné komponenty
 • Tištěno najednou
Spodní část s vřetenem
 • 2 hodiny 45 minut
 • 5,2 m
Střední část
 • 1 hodina 30 minut
 • 3,8 m
Horní část s otvorem
 • 1 hodina 30 minut
 • 3,8 m
Šroubový uzávěr
 • 30 minut
 • 0,54 m
Poznámka: hodnoty jsou spočítány pro jeden set modelů.

Podklady k lekci

 • Plán lekce 

 • Instrukce pro 3D tisk 

 • Soulad s učební osnovou 

 • Ukázkové modely 

 • Pracovní sešit 

 • Návod krok za krokem 

 • Prezentace 

 • 3D modely