KARTOGRAM

Kartogram je mapa s územními celky, do kterých jsou znázorněna statistická data a jejich relativní hodnoty. V této lekci žáci navrhnou a vytisknou model 3D kartogramu pomocí statistických údajů získaných z internetu. Model 3D kartogramu žáci po vytisknutí seskládají a doplní ostatní prvky mapy (nadpis, legendu, měřítko atd.).
Předmět
Technické předmětyFyzikaMatematikaInformatikaZeměpisMasarykova Univerzita
Ročníky
9. ročník ZŠ8. ročník ZŠ
Trvání
Lekce 1: 90 minut Doba tisku: 5 hodin

Kartogram - videoukázka
Play 0:33

Cíl lekce

 • Definujte pojmy kartogram a kartodiagram, vysvětlete rozdíl mezi těmito pojmy.  

 • Vyhledejte na internetu aktuální údaje o vybraném/zadaném tématu pro příslušné územní jednotky (kraje).  

 • Vytvořte modelové administrativní jednotky (kraje), kde pomocí souřadnice Z (výšky) zobrazíte vybraný/zadaný údaj (např. nezaměstnanost, hustota obyvatelstva, míra urbanizace, průměrná mzda, HDP atd.).  

 • Diskutujte o možných příčinách/důsledcích prostorového rozmístění jevu (např. pomocí SWOT analýzy).
   

Potřebné vybavení

 • Tiskárna BE3D EDEE 
 • Ukázkové 3D modely kartogramů 
 • Přístup k počítači s připojením na internet a softwarem TinkerCAD® 
 • Náčrtník a tužka  
 • Zdroje pro tisk
 

Potřebné znalosti

Aby se studenti mohli zúčastnit lekce, měli by zvládnout následující: 
 • Používat TinkerCAD®, Fusion 360 nebo podobný CAD software na střední úrovni 

 • Používat DeeControl2, včetně úpravy nastavení tisku 

 • Používat tiskárnu BE3D EDEE 3D  

Kartogram - instruktážní video
Play 3:13

Přehled 3D modelů

 • Celková doba tisku 8 hodin
 • Celkové množství materiálu 20 m
 • Další netisknutelné komponenty
 • Tištěno najednou
Základna kartogramu
 • 4 hodiny
 • 11,2 m
Kraje
 • 15-30 minut
 • 0,8 m
Poznámka: hodnoty jsou spočítány pro jeden set modelů.

Podklady k lekci

 • Plán lekce 

 • Ukázkový model kartogramu 

 • Pracovní list 

 • Návod 

 • Prezentace 

 • 3D modely 

 • Pokyny pro 3D tisk 

 • Cíle výuky