PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ

V této lekci budeme vytvářet technický výkres na profesionální úrovni. Nejprve navrhnete objekt, vytvoříte počítačový 3D model a objekt ve 3D vytisknete. Potom pomocí promítacího koutu vytvoříte tři pravoúhlá promítnutí svého objektu v 1. kvadrantu. Tyto projekce pak použijete k vytvoření technického výkresu. Můžete dokonce vyzvat spolužáka nebo kolegu, aby váš objekt podle výkresu reprodukoval! 
Předmět
Technické předmětyVýtvarná výchovaFyzikaMatematikaMasarykova Univerzita
Ročníky
7. ročník ZŠ8. ročník ZŠ9. ročník ZŠ
Trvání
Lekce 1: 90 minut Lekce 2: 90 minut Doba tisku: 1-4 hodiny

PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ - videoukázka
Play 0:41

Cíl lekce

 • Pochopit a předvést proces vytváření technické dokumentace 

 • Navrhnout a nakreslit cílový objekt 

 • Vytvořit přesný 3D model objektu (základní geometrická tělesa, hranoly, rotující tělesa) 

 • 3D tisk vytvořeného objektu 

 • Vytvořit technický výkres trojité elevace 3D tištěného objektu pomocí pravoúhlého promítání v 1. kvadrantu 
   

Potřebné vybavení

 • Silný zdroj světla 

 • Promítací kout 

 • Papír a tužky/pastelky

 

Potřebné znalosti

Aby se studenti mohli zúčastnit lekce, měli by zvládnout následující: 
 • Používat TinkerCAD, Fusion 360 nebo podobný CAD software na střední úrovni 

 • Používat software DeeControl2 včetně úpravy nastavení tisku 

 • Pracovat s 3D tiskárnou BE3D EDEE 

PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ - instruktážní video
Play 5:37

Přehled 3D modelů

 • Celková doba tisku 33 hodiny 30 minut
 • Celkové množství materiálu 128 m
 • Další netisknutelné komponenty
 • Tištěno najednou
KTIV object 1
 • 1.5-2 hodiny
 • 2 m
KTIV object 2
 • 1.5-2 hodiny
 • 2 m
KTIV object 3
 • 1.5-2 hodiny
 • 2 m
KTIV object 4
 • 1.5-2 hodiny
 • 2 m
KTIV object 5
 • 1.5-2 hodiny
 • 2 m
KTIV object 6
 • 1.5-2 hodiny
 • 2 m
Masaryk 02
 • 10 hodin
 • 35 m
Poznámka: hodnoty jsou spočítány pro jeden set modelů.

Podklady k lekci

 • Plán lekce 

 • Ukázkové modely 

 • Pracovní list 

 • Návod 

 • Prezentace 

 • 3D modely 

 • Návod na 3D tisk 

 • Soulad s osnovami