STEREOMETRIE

Stereometrie je obor matematiky zabývající se studiem trojrozměrných těles a vztahů mezi nimi. Když rovina protíná krychli, výsledkem může být několik typů mnohoúhelníků. V této lekci se žáci naučí, jak zkonstruovat řez krychlí ve volném rovnoběžném promítání před vytvořením výsledného mnohoúhelníku (řezu krychlí) v CAD softwaru.  
Předmět
Technické předmětyFyzikaMatematikaInformatikaMasarykova Univerzita
Ročníky
8. ročník ZŠ9. ročník ZŠ7. ročník ZŠ
Trvání
Lekce 1: 90 minut Doba tisku: 1-2 hodiny

Stereometrie - videoukázka
Play 0:41

Cíl lekce

 • Sestrojit řez na krychli ve volném rovnoběžném promítání 

 • Sestrojit mnohoúhelník řezu ve skutečné velikosti  

 • Ověřit výsledek na 3D modelu výběrem správného mnohoúhelníku 

 • Výsledek sestrojit v TinkerCAD® softwaru a vytisknout, ověřit v  3D modelu krychle  
   

Potřebné vybavení

 • 3D tiskárna BE3D eDee

 • Sada ukázkových 3D modelů těles tvořených mnohoúhelníkovými dílky 

 • Přístup k počítači s myší, připojením na internet a přístupem k softwaru TinkerCAD® 

 • Náčrtník a tužky 

 • Vytištěné podklady k lekci

 

Potřebné znalosti

Aby se studenti mohli zúčastnit lekce, měli by zvládnout následující: 
 • Používat TinkerCAD®, Fusion 360 nebo podobný CAD software na střední úrovni 

 • Používat DeeControl2, včetně úpravy nastavení tisku 

 • Používat tiskárnu BE3D eDee

Stereometrie - instruktážní video
Play 1:53

Přehled 3D modelů

 • Celková doba tisku 13 hodin 30 minut
 • Celkové množství materiálu 51 m
 • Další netisknutelné komponenty
 • Tištěno najednou
Dno krychle
 • 5 hodin 30 minut
 • 12,4 m
Vrch krychle
 • 2 hodiny 45 minut
 • 8,7 m
Trojúhelník
 • 1 hodina
 • 6 m
Šestiúhelník
 • 1 hodina
 • 6 m
Čtverec
 • 1 hodina
 • 6 m
Obdélník
 • 1 hodina
 • 6 m
Lichoběžník
 • 1 hodina
 • 6 m
Poznámka: hodnoty jsou spočítány pro jeden set modelů.

Podklady k lekci

 • Plán lekce 

 • Pokyny pro 3D tisk 

 • Cíle výuky 

 • Ukázkové 3D modely mnohoúhelníků a krychle 

 • Pracovní list 

 • Návod 

 • Prezentace 

 • 3D modely