Topografie - terén na mapě

Topografie se zabývá tvary zemského povrchu a tím, jak jsou tyto tvary znázorňované na mapách. Tvar (vzhled) zemského povrchu nazýváme reliéf. Mezi typické tvary reliéfu patří: kopec, hřbet, sedlo, terasa, údolí, propast a další V této lekci žáci navrhnou a vytisknou 3D model vybraného tvaru reliéfu.

Předmět
Technické předmětyZeměpisInformatikaMasarykova Univerzita
Ročníky
7. ročník ZŠ8. ročník ZŠ9. ročník ZŠ
Trvání
Lekce 1: 1 hodina 30 minut Doba tisku: 30 minut - 2 hodiny

Topografie - videoukázka
Play 0:41

Cíle lekce:

 • Popište tvary reliéfu s využitím topografické/turistické mapy.
 • ​Zakreslete tvar reliéfu pomocí vrstevnic. 
 • Vytvořte 3D model tvaru reliéfu:
  • vypouklé (vyvýšeniny: kopec, náhorní plošina, hřbet, terasa
  • vhloubené (sníženiny): údolí, sedlo, soutěska,kotlina, jáma, propast


Nástroje a vybavení:

 • BE3D EDEE tiskárna 

 • Sada ukázkových modelů 

 • Přístup k počítači s připojením k internetu a softwarem TinkerCAD 

 • Papír a tužky 

 • Vytištěné materiály k lekci 

 • Obrázky 2D schémat vrstevnic tvarů reliéfu (viz prezentace) 

 • Turistické/topografické mapy (v měřítku 1 : 50 000) 

 • Fotografie krajin zobrazujících tvar reliéfu (viz prezentace)


Požadavky na dovednosti:

K účasti na lekci by studenti měli být schopni:

 • Používat TinkerCAD, Fusion360 nebo podobný CAD software na střední úrovni
 • Používat DeeControl2, včetně úpravy nastavení tisku
 • Používat tiskárnu BE3D EDEE 3D

Topografie - instruktážní video
Play 3:28

Přehled 3D modelů

 • Celková doba tisku 2 hodiny 45 minut
 • Celkové množství materiálu 12,3 m
 • Další netisknutelné komponenty
 • Tištěno najednou
Údolí
 • 20-45 minut
 • 0,8 m
Terasa
 • 20-45 minut
 • 0,8 m
Hřbet
 • 20-45 minut
 • 0,8 m
Sedlo
 • 20-45 minut
 • 0,8 m
Náhorní plošina
 • 20-45 minut
 • 0,8 m
Kopec
 • 20-45 minut
 • 0,8 m
Kotlina
 • 20-45 minut
 • 0,8 m
Povodí
 • 20-45 minut
 • 0,8 m
Poznámka: hodnoty jsou spočítány pro jeden set modelů.

Zdroje pro lekci:

 • Plán lekce
 • Ukázkové 3D modely tvarů reliéfu
 • Pracovní sešit
 • Návod krok za krokem
 • Prezentace
 • Instrukce pro 3D tisk
 • Soulad s učební osnovou