OBJEMY A POVRCHY TĚLES

V geometrii lze kubické jednotky označit jako jednotky používané k měření objemu. V této lekci se žáci naučí vypočítat objem a povrch různých těles, která jsou částí krychle o rozměrech 4 x 4 x 4 KJ a poté vymodelují chybějící části hranolu v TinkerCADu.
Předmět
Technické předmětyMatematikaInformatikaFyzikaMasarykova Univerzita
Ročníky
9. ročník ZŠ8. ročník ZŠ7. ročník ZŠ
Trvání
Lekce 1: 90 minut Doba tisku: 1-2 hodiny

OBJEMY A POVRCHY TĚLES - videoukázka
Play 0:44

Cíl lekce

 • Vypočítejte objem a povrch předloženého trojrozměrného tělesa. 

 • Nakreslete trojrozměrné těleso, které doplní předložené těleso do krychle o rozměrech 4 x 4 x 4. 

 • Vytvořte výsledný tvar v TinkerCADu a vytiskněte jej. Ověřte, zda sedí do kompletního modelu krychle 4 x 4 x 4. 
   

Potřebné vybavení

 • Milimetrový papír 

 • BE3D EDEE tiskárna  

 • Sada ukázkových modelů – části krychle 4 x 4 x 4 

 • Přístup k počítači s připojením k internetu a programem TinkerCAD  

 

Potřebné znalosti

Aby se studenti mohli zúčastnit lekce, měli by zvládnout následující: 
 • Používat TinkerCAD, Fusion360 nebo podobný CAD software na střední úrovni 

 • Používat DeeControl2, včetně úpravy nastavení tisku 

 • Používat tiskárnu BE3D EDEE 3D 

OBJEMY A POVRCHY TĚLES - instruktážní video
Play 1:39

Přehled 3D modelů

 • Celková doba tisku 17 hodin 30 minut
 • Celkové množství materiálu 27 m
 • Další netisknutelné komponenty
 • Tištěno najednou
Kostka 1
 • 3 hodiny
 • 5,4 m
Kostka 2
 • 2 hodiny 15 minut
 • 3,5 m
Kostka 3
 • 2 hodiny
 • 2,6 m
Kostka 4
 • 1 hodina 45 minut
 • 2 m
Kostka 5
 • 2 hodiny 15 minut
 • 3,5 m
Kostka 6
 • 2 hodiny 15 minut
 • 3 m
Kostka – Objem – Kvádr
 • 2 hodiny 30 minut
 • 5,2 m
Objemový doplněk ke kostce 1
 • 1 hodina 30 minut
 • 1,8 m
Poznámka: hodnoty jsou spočítány pro jeden set modelů.

Podklady k lekci

 • Plán lekce 

 • Ukázkové modely 

 • Pracovní sešit 

 • Návod Krok za krokem 

 • Prezentace 

 • 3D modely 

 • Instrukce pro 3D tisk 

 • Soulad s učební osnovou