PLATÓNSKÁ A ARCHIMÉDOVSKÁ TĚLESA

Platónské těleso je v geometrii pravidelný konvexní mnohostěn v prostoru, tj. z každého vrcholu vychází stejný počet hran a všechny stěny tvoří shodné pravidelné mnohoúhelníky. Existuje 5 platónských těles: čtyřstěn, šestistěn (krychle), osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn. Archimédovská tělesa, jak je poprvé popsal starořecký filozof Archimédes, jsou konvexní mnohostěny, které se mohou skládat ze 2 nebo více typů pravidelných mnohoúhelníků. Existuje 13 archimédovských těles. V této lekci studenti určí úhly pro různá platónská i archimédovská tělesa a poté vymodelují 3D spojky (konektory), aby mohli jednotlivé tvary sestrojit pomocí dřevěných kolíčků (nebo jiných vhodných materiálů). 
Předmět
Technické předmětyFyzikaMatematikaMasarykova Univerzita
Ročníky
7. ročník ZŠ8. ročník ZŠ9. ročník ZŠ
Trvání
Lekce 1: 90 Min Doba tisku: 1-2 hodiny

Platónská a archimédovská tělesa videoukázka
Play 0:50

Cíl lekce

 • Určete úhly pro každé z 5 platónských těles.
 • Navrhněte tyčový spojovací prvek pro každé z 5 platónských těles.
 • Sestavte návrh pomocí softwaru TinkerCAD® a vytiskněte jej, pak zkonstruujte každé z platónských těles.
 

nástroje a vybavení

 • Dřevěné špejle/hmoždinky (nebo jiné vhodné materiály, např. brčka na pití nebo koktejlové špejle).
 • Tiskárna BE3D EDEE.
 • Sada ukázkových modelů.
 • Přístup k počítači s připojením k internetu a s programem TinkerCAD.
 

Potřebné znalosti

Aby se studenti mohli zúčastnit lekce, měli by zvládnout následující:
 • Používat TinkerCAD, Fusion360 nebo podobný CAD software na středně pokročilé úrovni
 • Používat DeeControl2 včetně úpravy nastavení tisku
 • Používat 3D tiskárnu BE3D EDEE

Platónská a archimédovská tělesa instruktážní video
Play 3:26

Přehled 3D modelů

 • Celková doba tisku 30 hours
 • Celkové množství materiálu 50 m
 • Další netisknutelné komponenty
 • Tištěno najednou
SPOJKA PRO KRYCHLI
 • 30 minut
 • 1 m
SPOJKA PRO DVANÁCTISTĚN
 • 30 minut
 • 1 m
SPOJKA PRO DVACETISTĚN
 • 30 minut
 • 1 m
SPOJKA PRO OSMISTĚN
 • 30 minut
 • 1 m
SPOJKA PRO ČTYŘSTĚN
 • 30 minut
 • 1 m
Poznámka: hodnoty jsou spočítány pro jeden set modelů.

Podklady k lekci

 • Plán lekce
 • Ukázkové modely
 • Pracovní sešit
 • Návod krok za krokem
 • Prezentace
 • 3D modely
 • Instrukce pro 3D tisk
 • Soulad s učební osnovou