Hrot šípu

Hrot šípu

Jednoduchý model hrotu šípu, který mohou studenti vyzdvihnout z archeologického naleziště během cvičného terénního výzkumu v lekci Archeologický výzkum. Doporučujeme vytisknout několik kopií hrotu šípu najednou. 
CCBYSA

Doporučené nastavení tisku

Tiskový profil: Default
Počáteční platforma: None
Podpory: Zapnuty
Pokročilé nastavení: Default
  • Celková doba tisku 20 minut
  • Celkové množství materiálu 0,3 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou