Velmi silný otvírák

Velmi silný otvírák

Tento velký silný otvírák pomůže otevírat natěsno uzavřené láhve. Pro tisk použijte výšku vrstvy 0,2 mm, abyste ušetřili nějaký čas. Po vytištění už s modelem nemusíte nic dělat.
CCBYNCSA

Doporučené nastavení tisku

Tiskový profil: Default
Počáteční platforma: None
Podpory: Zapnuty
Pokročilé nastavení: 0.2 mm výška vrstvy, 1.2 mm tloušťka stěny
  • Celková doba tisku 2 hodiny 30 minut
  • Celkové množství materiálu 7,8 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou