Kost

3D model kosti

Jednoduchý model kosti, který mohou studenti vyzdvihnout z archeologického naleziště během cvičného terénního výzkumu v lekci Archeologický výzkum. 
CCBYSA

Doporučené nastavení tisku

Tiskový profil: Default
Počáteční platforma: None
Podpory: Vypnuty
Pokročilé nastavení: Default
  • Celková doba tisku 1 hodina
  • Celkové množství materiálu 2,2 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou