HRAD 2

HRAD 2

Jednoduchý model středověkého hradu. Model můžete zmenšit, abyste snížili dobu tisku i množství filamentu.
CCBYNCSA

Doporučené nastavení tisku

Tiskový profil: Default
Počáteční platforma: None
Podpory: Zapnuty
Pokročilé nastavení: Default
  • Celková doba tisku 3 hodiny
  • Celkové množství materiálu 6,5 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou