3D model šroubovací svorky

Svorka

Tato svorka se obvykle používá, aby držela kus kovu nebo dřeva, a využívá se tedy především v tesařství či při svařování. Pokud byste ji potřebovali utahovat silněji, zvažte zvýšení výplně, abyste ji vytvořili pevnější. Zvětšete také část ve tvaru U na 102 %, abyste celou svorku posléze sestavili lépe dohromady. Model se skládá ze tří částí.
CCBY

Doporučené nastavení tisku

Tiskový profil: Fine
Počáteční platforma: None
Podpory: Vypnuty
Pokročilé nastavení: Default
  • Celková doba tisku 4 hodiny 30 minut
  • Celkové množství materiálu 5 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou