POMOCNÍK PRO ODEMYKÁNÍ

POMOCNÍK PRO ODEMYKÁNÍ

Vložte do tohoto pomocníku klíč, abyste lidem s fyzickým handicapem usnadnili odemykání dveří. Model musí být dostatečně tvrdý, aby se snadno nerozlomil. Nastavte hodnotu Perimeters na 3 nebo více, abyste přidali více vláken do vytištěného vnějšího pláště a tím předmětu dodali maximální tvrdost. 
CCBYNCSA

Doporučené nastavení tisku

Tiskový profil: Default
Počáteční platforma: None
Podpory: Vypnuty
Pokročilé nastavení: 0.2 mm výška vrstvy, 1.2 mm tloušťka stěny
  • Celková doba tisku 40 minut
  • Celkové množství materiálu 2,35 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou