Matrjoška – slepice

Tradiční matrjoška má tvar panenky, tahle má tvar slepice sedící na vejcích. Opatřete klasický tvar matrjošky křídly, nožkami a hřebínkem a matrjoška-slepice je rázem na světě. 
CCBYSA

Doporučené nastavení tisku

Tiskový profil: Default
Počáteční platforma: None
Podpory: Zapnuty
Pokročilé nastavení: Default
  • Celková doba tisku 7 hodin 30 minut
  • Celkové množství materiálu 17,6 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou