MAXWELLOVO KOLO

Kolo Maxwell Wheel je klasické zařízení, které se používá k demonstraci zachování mechanické energie a její přeměny na jinou formu energie, jako je kinetická energie. Otáčením kola rukou se nosné šňůry pohybují nahoru a po uvolnění dojde k přeměně energie při pádu kola. Jakmile je kolečko na dně, kinetická energie se mění na potenciální energii, jak pohyb kola znovu navíjí šňůry. Tento pohyb a výsledná přeměna energie pokračuje, dokud není veškerá energie vyčerpána.
CCBYSA

Doporučené nastavení tisku

Tiskový profil: Výchozí
Počáteční platforma: Žádná
Tiskové podpory: Vypnuty
Pokročilé nastavení: Žádné
  • Celková doba tisku 4 hodiny 5 minut
  • Celkové množství materiálu 8,41 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou