Malý sběrač

Malé sběrače jsou nástroje, které používají nůžkového mechanismu k uchopení různých předmětů. Hodí se pro sbírání předmětů, na které se těžko dosáhne, nebo pro jedince, kteří mají s úchopem problémy.
CCBYNCSA

Doporučené nastavení tisku

Tiskový profil: Default
Počáteční platforma: None
Podpory: Zapnuty
Pokročilé nastavení: Default
  • Celková doba tisku 5 hodin
  • Celkové množství materiálu 10,5 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou