QR KÓD

QR KÓD

Kódy rychlé odpovědi neboli QR kódy vynalezla v Japonsku v roce 1974 automobilka. Tyto dvourozměrné čárové kódy jsou určeny ke skenování a obsahují informace čtené strojem. Vizuálně známé malými černými čtverci ve zdánlivě náhodných vzorech. Lze je číst fotoaparátem smartphonu a používají se v marketingu ke sledování zásob a téměř ve všem, co si koupíte v obchodě. 
CCBYSA

Doporučené nastavení tisku

Tiskový profil: Výchozí
Počáteční platforma: Žádná
Tiskové podpory: Vypnuty
Pokročilé nastavení: Žádné
  • Celková doba tisku 4 hodiny
  • Celkové množství materiálu 8,74 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou