Spirograf

Spirograf je geometrická hračka, kterou vynalezl britský inženýr Denys Fisher a která se poprvé objevila v roce 1965. Vytvoříte s ní geometrické tvary zvané hypotrochoidy a epitrochoidy.
CCBYSA

Doporučené nastavení tisku

Tiskový profil: Default
Počáteční platforma: None
Podpory: Vypnuty
Pokročilé nastavení: Default
  • Celková doba tisku 2 hodiny 45 minut
  • Celkové množství materiálu 7 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou