průřez motorem typu tarantula

Průřez zjednodušeným typem raketového motoru. Následující model musíte tisknout bez podpěr. V nastavení zvolte možnost Touching buildplate only, aby podpěry vznikaly jen vně těla motoru. K odstranění podpěr použijte kleštičky, obzvlášť kolem klapek to může být poměrně náročné.
CCBYNCSA

Doporučené nastavení tisku

Tiskový profil: Default
Počáteční platforma: None
Podpory: Vypnuty
Pokročilé nastavení: Default
  • Celková doba tisku 7 hodin
  • Celkové množství materiálu 10 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou