PROTIPOVODŇOVÁ HRÁZ

PROTIPOVODŇOVÁ HRÁZ

Model Protipovodňoví hráz představí téma, jak se pobřeží a říční břehy chrání před erozí v důsledku vodního působení.
CCBYNCSA

Doporučené nastavení tisku

Tiskový profil: Default
Počáteční platforma: None
Podpory: Vypnuty
Pokročilé nastavení: 0.2 layer height, 1.2 shell thickness, 1.2 roof thickness
  • Celková doba tisku 17 hodin 30 minut
  • Celkové množství materiálu 53,5 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou