3D Mapy

V lekci zaměřené na 3D mapy dostanou studenti za úkol provést zeměpisnou rešerši a určit zajímavá místa vybrané země. Získané poznatky potom použijí při vytváření plastické 3D turistické mapy dané země. Na mapě budou muset vymodelovat body označující hlavní město, národní parky nebo přírodní národní rezervace, velká města, sportovní stadiony a národní památky. Pokud chcete lekci rozšířit, můžete studenty požádat, aby proměnili velikost bodů označujících města na základě počtu obyvatel, případně vymodelovali zcela nová označení pro hrady, zámky, či jiná místa patřící do světového přírodního a kulturního dědictví, jako například australský monolit Uluru či Velký kaňon v USA.
Předmět
Technické předmětyFyzikaVýtvarná výchovaInformatikaHumanitní předmětyZeměpis
Ročníky
8. ročník ZŠ9. ročník ZŠ2. ročník SŠ1. ročník SŠ
Trvání
Lekce 1: 90 minut Doba tisku: ½ hodiny až 2 hodiny a 45 minut (dle složitosti a velikosti modelu)

Vodní filtr videoukázka
Play 0:32

Cíl lekce

 • V rámci rešerše identifikovat a správně umístit hlavní město a další zajímavá místa na mapě vybrané země.
 • Vytvořit 3D model mapy vybrané země a dodržet přitom daná pravidla a omezení.
 • Vytisknout 3D model mapy.
 

Potřebné vybavení

 • Tiskárna BE3D eDee a počítač s myší či notebook s CAD softwarem
 • Zeměpisné pomůcky jako například atlas, mapa světa, glóbus, apod.
 

Potřebné znalosti

Aby se studenti mohli zúčastnit lekce, měli by zvládnout následující:
 • Bezpečně vyhledávat na internetu, aby mohli provést rešerši národních, kulturních a přírodních památek země
 • Ovládat TinkerCAD, Fusion 360 nebo podobný CAD software na úrovni začátečníka či středně pokročilého uživatele
 • Správně nastavit parametry 3D tisku v programu DeeControl2
 • Používat 3D tiskárnu BE3D eDee

VODNÍ FILTR - INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO
Locked 3:45

Přehled 3D modelů

 • Celková doba tisku 3 hodiny
 • Celkové množství materiálu 6,8 m
 • Další netisknutelné komponenty
 • Tištěno najednou
Česká Republika
 • 90 minut
 • 3,3 m
Velká Británie
 • 90 minut
 • 3,5 m
Poznámka: hodnoty jsou spočítány pro jeden set modelů.

Podklady k lekci

 • Plán lekce
 • Ukázkové modely 3D turistických map
 • Pracovní sešit
 • Návod krok za krokem
 • Prezentace
 • 3D modely a 2D siluety zemí
 • Instrukce pro 3D tisk
 • Klíčové kompetence RVP