OZUBENÁ KOLA

OZUBENÁ KOLA

Složený převodový systém s poměrem 60: 1. Komprimovaný soubor obsahuje dva soubory STL, které je třeba tisknout samostatně. Pro konečnou montáž vložte malé zuby do otvorů větších zubů nebo použijte dodanou instruktážní grafiku. Komprimovaný soubor obsahuje samostatné soubory STL ozubených kol s různým počtem zubů (5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 a 30). Ozubená kola jsou vzájemně kompatibilní.
CCBYNCSA

Doporučené nastavení tisku

Tiskový profil: Default
Počáteční platforma: None
Podpory: Zapnuty
Pokročilé nastavení: Výška vrstvy 0.2 mm
  • Celková doba tisku 7 hodin 30 minut
  • Celkové množství materiálu 16,6 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou