KRÁSNORŮŽEK LEPKAVÝ

Krásnorůžek lepkavý má pružné a keříčkovitě větvené plodnice, které jsou žluté nebo oranžové barvy. Jeho plodnice je celá pokrytá rouškem. Třeň směrem vzhůru vytváří vidličnaté špičky. Krásnorůžek lepkavý je nejedlý druh. Vyskytuje se hojně na tlejícím dřevě jehličnanů.
Modely krásnorůžku lepkavého znázorňují dospělé plodnice. Pokud jsou vytištěny oranžovým filamentem, není třeba je nijak dodělávat, pouze očistit od případných přebytečných vláken filamentu.
CCBYSA

Doporučené nastavení tisku

Print profile: Default
Initial platform: None
Print supports: Off
Advanced settings: Brim
  • Celková doba tisku 34 hours 22 minutes
  • Celkové množství materiálu 160,23 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou