Raketová tryska SPACEX RAPTOR ATM

Raketová tryska SPACEX RAPTOR ATM

Tryska pro raketu typu SpaceX. Je optimalizovaná pro vysoký výkon při startu. Můžete tisknout bez podpěr. Můžete umístit všechny trysky na jednu tiskovou podložku, abyste ušetřili čas. 
CCBYNCSA

Doporučené nastavení tisku

Tiskový profil: Default
Počáteční platforma: None
Podpory: Zapnuty
Pokročilé nastavení: Default
  • Celková doba tisku 50 minut
  • Celkové množství materiálu 0,7 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou