Protipovodňová hráz

Lekce protipovodňová hráz studentům představí téma protipovodňové ochrany a toho, jak chráníme pobřeží a říční břehy před erozí. Začneme vysvětlením problematiky a toho, jak jednotlivé druhy ochran fungují. Nabyté znalosti poté ověříme v kvízu, kde také zkusíme, zda studenti dokáží téma zasadit do kontextu. Další část lekce pak bude o tom, aby studenti rešeršovali, prototypovali, navrhli a poté i vymodelovali vlastní řešení zmenšeného modelu protipovodňové hráze. Ten vložíme do simulátoru vln, abychom ho vyzkoušeli a zjistili, nakolik je efektivní.
Předmět
Technické předmětyFyzikaHumanitní předmětyMatematikaInformatika
Ročníky
9. ročník ZŠ1. ročník SŠ2. ročník SŠ
Trvání
Lekce 1: 90 minut Doba tisku: ~ 30 minut Lekce 2: 30 minut

Protipovodňová hráz - videoukázka
Play 0:37

Cíl lekce

 • Popsat účel protipovodňové ochrany obecně
 • Vysvětlit, jak funguje protipovodňová ochrana typu hráze a odrážecí stěny
 • Navrhnout a připravit vlastní model protipovodňové hráze
 • Vytisknout a otestovat vlastní řešení protipovodňové hráze
 

Potřebné vybavení

 • 3D tiskárna BE3D eDee a filament
 • Počítač s myší a programem typu CAD
 • Výtvarné potřeby pro vytvoření skici
 • Sadu vytištěných ukázkových modelů protipovodňové hráze
 • Vytištěný simulátor vln
 • Vytištěné podklady k lekci
 

Potřebné znalosti

Aby se studenti mohli zúčastnit lekce, měli by zvládnout následující:
 • Provést jednoduchou online rešerši a pohybovat se bezpečně po internetu
 • Používat TinkerCAD nebo podobný software na úrovni začátečníka až středně pokročilého
 • Správně nastavit parametry 3D tisku v programu DeeControl
 • Používat 3D tiskárnu BE3D eDee

Protipovodňová hráz - instruktážní video
Locked 4:08

Přehled 3D modelů

 • Celková doba tisku 17 hodin 30 minut
 • Celkové množství materiálu 53,5 m
 • Další netisknutelné komponenty
 • Tištěno najednou
SIMULÁTOR VLN
 • 8 hodin 30 minut
 • 35,6 m
UKÁZKOVÁ HRÁZ 1
 • 2 hodiny
 • 5 m
UKÁZKOVÁ HRÁZ 2
 • 2 hodiny 30 minut
 • 5,3 m
UKÁZKOVÁ HRÁZ 3
 • 2 hodiny 30 minut
 • 3,8 m
UKÁZKOVÁ HRÁZ 4
 • 2 hodiny
 • 3,8 m
Poznámka: hodnoty jsou spočítány pro jeden set modelů.

Podklady k lekci

 • Plán lekce
 • Ukázkové modely hráze
 • Simulátor vln
 • Pracovní sešit
 • Návod
 • Instruktážní video
 • Prezentace
 • 3D modely
 • Instrukce pro 3D tisk
 • RVP