3D Mapy: Česká republika

3D Mapy: Česká republika

Model mapy České republiky, na které jsou vyznačená největší města země a jeden národní park. Použijte mapu jako odrazový můstek při výuce zeměpisu a dalších zajímavých míst země.
CCBYSA

Doporučené nastavení tisku

Tiskový profil: Default
Počáteční platforma: None
Podpory: Vypnuty
Pokročilé nastavení: Default
  • Celková doba tisku 1 hodina 30 minut
  • Celkové množství materiálu 3,3 m
  • Další netisknutelné komponenty
  • Tištěno najednou